ஆட்சியரின் கள ஆய்வு – 27.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/07/2019
ஆட்சியரின் கள ஆய்வு

27.07.2019 அன்று நடைபெற்ற அரசு பொருட்காட்சி பணிகள் குறித்த மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு செய்தி. (PDF 22 KB)