ஆய்வுக்கூட்டம் – 03.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/07/2019
ஆய்வுக் கூட்டம்.

வடமேற்கு பருவமழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 03.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 30 KB)