மூடுக

ஆய்வுக் கூட்டம் – 06.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/06/2021
ஆய்வுக் கூட்டம்.

06.06.2021 அன்று கோவிட்19 தடுப்பு குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 25 KB)