மூடுக

ஆலோசனைக் கூட்டம் – 01.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/06/2021
ஆலோசனைக் கூட்டம்

01.06.2021 அன்று கோவிட்19 தடுப்பு குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 31 KB)