மூடுக

உறுதி செய்யப்பட்ட வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய பயிற்சி வழங்கல் – 27.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/08/2021
ஆலோசனைக் கூட்டம்

27.08.2021 அன்று உறுதி செய்யப்பட்ட வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய பயிற்சி வழங்குவது குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 26 KB)