மூடுக

உலக மக்கள்தொகை தினம் 2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/07/2018
உலக மக்கள்தொகை  தினம்.

உலக மக்கள் தினத்திற்காக ஒரு பேரணி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. (PDF 30 KB)