மூடுக

ஒருங்கிணைப்பு (ம) கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம் – 30.10.2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/10/2018
ஒருங்கிணைப்பு (ம) கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம்

ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்றது. (PDF 22 KB)