மூடுக

“கஜா” புயல் நிவாரண பொருட்கள் – 24.11.2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/11/2018
கஜா புயல் நிவாரண பொருட்கள்

“கஜா” புயல் நிவாரண பொருட்கள் 24.11.2018 அன்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன. (PDF 19 KB)