மூடுக

கனிமங்கள் பற்றிய முக்கிய அறிவிப்பு – 03.09.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/09/2021

அனுமதியின்றி கனிமங்கள் வெட்டி எடுத்தல் மற்றும் வாகனங்களில் எடுத்துச் செல்பவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் – மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு. (PDF 37 KB)