மூடுக

குழந்தை தொழிலாளர் தடுத்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/06/2018
குழந்தை தொழிலாளர் தடுத்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு.

கரூர் கோட்டாச்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் குழந்தை தொழிலாளர் தடுத்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு நடைபெற்றது. (PDF 24 KB)