மூடுக

கோவிட்-19 தகவல் புதுப்பிப்புகள்

கொரோனா வைரஸ் (கோவிட் 19) தடுப்பு/விழிப்புணர்வு
விவரம் இணைப்பு
கட்டுப்பாட்டு அறை எண்கள் (24×7) 104, 04324-1077, 256306, 255340
இந்திய அரசு சொடுக்குக
தமிழ்நாடு அரசு சொடுக்குக
தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் சொடுக்குக
‘ஆரோக்கிய சேது’ கைப்பேசி செயலி சொடுக்குக
‘ஆரோக்கிய சேது’ ஐ.வி.ஆர்.எஸ் – 1921 சொடுக்குக
இலவச மருத்துவ ஆலோசனைக்கான இ-சஞ்சீவனி இணையத்தளம் சொடுக்குக

முக்கிய அறிவிப்புகள்

மேலும் வாசிக்க