மூடுக

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 09.09.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/09/2021

12.09.2021 அன்று நடைபெறும் கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள். (PDF 174 KB)