மூடுக

சுகாதார தூதுவர்கள் – 12.10.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/10/2019
சுகாதார தூதுவர்கள்

டெங்கு காய்ச்சலைக் கட்டுப்படுத்த சுகாதார தூதுவர்களாக மாணவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். (PDF 29 KB)