மூடுக

தேர்தல் பொதுப் பார்வையாளர் ஆய்வு – 29.03.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/03/2019
தேர்தல் செய்திகள்

தேர்தல் பொதுப் பார்வையாளர் ஆய்வு 29.03.2019 அன்று பல்வேறு குழுக்களை ஆய்வு செய்தார். (PDF 26 KB)