மூடுக

புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு பூமி பூஜை – 14.06.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/06/2020
புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு பூமி பூஜை

புதிய அரசு திட்டப்பணிகளுக்கு பூமி பூஜை 14.06.2020 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 27 KB)