மூடுக

மருத்துவ மாநாடு – 24.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/08/2021
அரசு நிகழ்ச்சிகள்

கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 24.08.2021 அன்று மருத்துவ மாநாடு தொடங்கப்பட்டது. (PDF 20 KB)