மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 01.09.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/09/2021
ஆட்சியரின் ஆய்வு

01.09.2021 அன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார். (PDF 27 KB)

ஆட்சியரின் ஆய்வு