மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 11.11.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/11/2020
ஆட்சியரின் ஆய்வு

11.11.2020 அன்று வேளாண் பொருட்கள் பதப்படுத்தும் மையம் அமைப்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார். (PDF 29 KB)