மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 26.05.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/05/2020
ஆட்சியரின் ஆய்வு

26.05.2020 அன்று பனிரெண்டாம் தேர்வு மதிப்பீடு மையங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு. (PDF 32 KB)