மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு –30.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/03/2021
தேர்தல் செய்திகள்

30.03.2021 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களின் ஆயத்த பணிகளை ஆய்வு செய்தனர். (PDF 28 KB)