மூடுக

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் – 23.03.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/03/2019
தேர்தல் செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் கணினிமுறை குலுக்கல்(மக்களைத் தேர்தல்,2019) 23.03.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)