மூடுக

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் பணி ஒதுக்கீடு – 08.05.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/05/2019
தேர்தல் செய்திகள்

அரவக்குறிச்சி இடைத்தேர்தல்,2019 முன்னிட்டு வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் பணி ஒதுக்கீடுக்கான 2-ம் கணினி குலுக்கல். நாள்: 08.05.2019 (PDF 25 KB)