மூடுக

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் பணி ஒதுக்கீடு – 16.04.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/04/2019
தேர்தல் செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் பணி ஒதுக்கீடுக்கான 3-ம் கணினி குலுக்கல் (மக்களவைத் தேர்தல்,2019) நாள்: 16.04.2019. (PDF 28 KB)