மூடுக

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர் விபரங்கள் – 11.04.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/04/2019
தேர்தல் செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர் விபரங்கள் – 11.04.2019. (PDF 28 KB)