மூடுக

விழிப்புணர்வு பேரணி – 24.10.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/10/2019
விழிப்புணர்வு பேரணி

டெங்கு தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி 24.10.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 22 KB)