விவசாயிகள் குறைதீர் நாள் – ஜூலை 2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/07/2019
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்.

ஜூலை 2019 மாதத்திற்கான விவசாயிகள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் 26.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 45 KB)