மூடுக

வேலை வாய்ப்பற்ற மக்களுக்கு சுயதொழில் தொடங்குவதற்கான பயிற்சிகள் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது – 17.10.2020

வேலை வாய்ப்பற்ற மக்களுக்கு சுயதொழில் தொடங்குவதற்கான பயிற்சிகள் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது – 17.10.2020
தலைப்பு தேதி பார்க்க / பதிவிறக்க
வேலை வாய்ப்பற்ற மக்களுக்கு சுயதொழில் தொடங்குவதற்கான பயிற்சிகள் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது – 17.10.2020 17/10/2020 பார்க்க (26 KB)