மூடுக

எரிசக்தி கணக்கீடு மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பு மேம்படுத்தல்

08/05/2018 - 08/05/2018
77, வடக்கு பிரதட்ணம் சாலை, கரூர்.

எரிசக்தி கணக்கீடு மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பினை மேம்படுத்தல் தொடர்பான விழிப்புணர்வு முகாம். நாள்: 08-05-2018

பார்க்க (35 KB)