மூடுக

கருத்தரங்கம் – 19.08.2019

கருத்தரங்கம் – 19.08.2019
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கருத்தரங்கம் – 19.08.2019
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் ஆட்சி மொழி குறித்த கருத்தரங்கம் மற்றும் பயிலரங்கம் 27.08.2019 மற்றும் 28.08.2019 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும்.
27/08/2019 28/08/2019 பார்க்க (32 KB)