மூடுக

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான திட்டங்கள் பற்றிய கலை நிகழ்ச்சிகள் – 05.01.2021

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான திட்டங்கள் பற்றிய கலை நிகழ்ச்சிகள் – 05.01.2021
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான திட்டங்கள் பற்றிய கலை நிகழ்ச்சிகள் – 05.01.2021
07.01.2021 மற்றும் 08.01.2021 ஆகிய தேதிகளில் வெவ்வேறு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் பற்றிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
07/01/2021 08/01/2021 பார்க்க (26 KB)