மூடுக

வரைவு வாக்குச் சாவடி மையங்கள் பட்டியல் – 07.10.2020

வரைவு வாக்குச் சாவடி மையங்கள் பட்டியல் – 07.10.2020
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வரைவு வாக்குச் சாவடி மையங்கள் பட்டியல் – 07.10.2020
வரைவு வாக்குச் சாவடி மையங்கள் பட்டியல் பற்றி கோரிக்கை மற்றும் ஆட்சேபனைகள் இருப்பின், பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம்.
07/10/2020 15/10/2020 பார்க்க (15 KB)