மூடுக

12.09.2021 அன்று கோவிட்19 மெகா தடுப்பூசி முகாம்

12.09.2021 அன்று நடைபெறும் கோவிட் 19 மெகா தடுப்பூசி முகாம் குறித்த மாவட்ட ஆட்சியரின் உரை.