மூடுக

ஆட்சியரின் கள ஆய்வு – 07.09.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/09/2021
ஆட்சியரின் கள ஆய்வு

07.09.2021 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் பள்ளிகளில் மேற்கொண்ட கள ஆய்வு செய்தி. (PDF 17 KB)
(PDF 23 KB)

ஆட்சியரின் கள ஆய்வு