மூடுக

ஆட்சியரின் கள ஆய்வு – 08.08.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/08/2020
ஆட்சியரின் கள ஆய்வு

சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களில் 08.08.2020 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் மேற்கொண்ட கள ஆய்வு செய்தி. (PDF 34 KB)