மூடுக

ஆலோசனைக் கூட்டம் – 02.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/03/2021
ஆலோசனைக் கூட்டம்

உணவகங்கள், தங்கும் விடுதிகள், திருமண மண்டபங்கள் போன்றவற்றின் உரிமையாளர்களுடன் 02.03.2021 அன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 36 KB)