மூடுக

ஆலோசனைக் கூட்டம் – 24.04.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/04/2021
ஆலோசனைக் கூட்டம்

24.04.2021 அன்று வாக்கு எண்ணும் முன் ஏற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 38 KB)