மூடுக

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டி

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி பார்க்க / பதிவிறக்க
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 – (பகுதி – A) 19/04/2018 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 – (பகுதி – B) 19/04/2018 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2013-14 24/04/2018 பார்க்க (972 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2014-15 24/04/2018 பார்க்க (701 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2015-16 24/04/2018 பார்க்க (693 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 24/04/2018 பார்க்க (805 KB)
பணியிட ஒதுக்கீடு ஆணை (PDF 123KB) 07/01/2016 பார்க்க (156 KB)
RBSK – முன் பயண விபரம் – மே – 2018 30/04/2018 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2016-17 10/05/2018 பார்க்க (147 KB)
தமிழ் (யுனிகோட்) தட்டச்சு மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்