ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 – (பகுதி – A) 19/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 – (பகுதி – B) 19/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2013-14 24/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(972 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2014-15 24/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(701 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2015-16 24/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(693 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 24/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(805 KB)
பணியிட ஒதுக்கீடு ஆணை (PDF 123KB) 07/01/2016 பதிவிறக்கங்கள்(156 KB)
RBSK – முன் பயண விபரம் – மே – 2018 30/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2016-17 10/05/2018 பதிவிறக்கங்கள்(147 KB)
தமிழ் (யுனிகோட்) தட்டச்சு மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்