மூடுக

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டி

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி பார்க்க / பதிவிறக்க
பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்ட அறிக்கை – 2017 (பகுதி – 2) 01/06/2018 பார்க்க (7 MB)
பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்ட அறிக்கை – 2017 (பகுதி – 1) 01/06/2018 பார்க்க (8 MB)
RBSK முன் பயண விபரம் – ஜூன் 2018 31/05/2018 பார்க்க (1 MB)
இணையதள வாயிலாக வாரிசு சான்றிதழ் (சுற்றறிக்கை) 31/05/2018 பார்க்க (676 KB)
அடோப் அக்ரோபேட் ரீடர் பதிவிறக்கங்கள்
தமிழ் (யுனிகோட்) தட்டச்சு மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2016-17 10/05/2018 பார்க்க (147 KB)
RBSK – முன் பயண விபரம் – மே – 2018 30/04/2018 பார்க்க (3 MB)
பணியிட ஒதுக்கீடு ஆணை (PDF 123KB) 07/01/2016 பார்க்க (156 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 24/04/2018 பார்க்க (805 KB)