மூடுக

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டி

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி பார்க்க / பதிவிறக்க
தாட்கோ திட்டங்கள் – 23-11-2021 23/11/2021 பார்க்க (78 KB)
சிறப்பு பட்டா முகாம் – 23-11-2021 23/11/2021 பார்க்க (61 KB)
விவசாயிகள் குறைத்தீர்க்கும் கூட்டம் – 22-11-2021 22/11/2021 பார்க்க (35 KB)
சமூக நீதிக்காக பாடுபடுபவர்களுக்கான விருது – 22-11-2021 22/11/2021 பார்க்க (36 KB)
ஆதி திராவிடர் நல விடுதிகளில் சேர்க்கை – 22-11-2021 22/11/2021 பார்க்க (51 KB)
குழந்தை பாதுகாப்பு – 21-11-2021 21/11/2021 பார்க்க (33 KB)
மாற்று திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் முகாம் – 21-11-2021 21/11/2021 பார்க்க (35 KB)
ஆண்களுக்கான கருத்தடை சிகிச்சை முகாம் – 18-11-2021 18/11/2021 பார்க்க (51 KB)
மாணவர்களுக்கான அரசினர் விடுதி – 17-11-2021 17/11/2021 பார்க்க (57 KB)
தனியார் மகளிர் தங்கும் விடுதி – 15-11-2021 15/11/2021 பார்க்க (36 KB)