மூடுக

காணொளி குறைதீர் கூட்டம் – 05.07.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/07/2021
மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்.

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் காணொளி வாயிலாக 05.07.2021 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 35 KB)