மூடுக

காணொளி குறைதீர் கூட்டம் – 21.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/06/2021
மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்.

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் காணொளி வாயிலாக 21.06.2021 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 35 KB)