மூடுக

காய்ச்சல், சளி மற்றும் சுவாசக் குறைபாடு கணக்கெடுக்கும் பணி – 24.05.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/05/2021

கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையாக வீடு வீடாக காய்ச்சல், சளி மற்றும் சுவாசக் குறைபாடு கணக்கெடுக்கும் பணி துவங்கப்படவுள்ளது. (PDF 25 KB)