மூடுக

கிராமப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் – 2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/01/2020

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்ட ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்கள் விவரங்கள். (PDF 64 KB)

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிராம ஊராட்சித் தலைவர் விவரம். (PDF 89 KB)