மூடுக

கோவிட்19 சிகிச்சைக்கான நடமாடும் ஆக்ஸிஜன் வாகனம் – 28.05.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/05/2021
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

கோவிட்19 சிகிச்சைக்கான நடமாடும் ஆக்ஸிஜன் வாகனம் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. (PDF 38 KB)