மூடுக

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள்– 18.09.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/09/2021

19.09.2021 அன்று நடைபெறும் கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள். (PDF 37 KB) (PDF 167 KB)