மூடுக

சந்தைகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 30.03.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/03/2020
ஆட்சியரின் ஆய்வு

காய்கறி சந்தைகளில் மாண்புமிகு போக்குவரத்து அமைச்சர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 30.03.2020. (PDF 26 KB)

ஆட்சியரின் ஆய்வு