மூடுக

டாக்டர்.த.பிரபுசங்கர், இ.ஆ.ப

மாவட்ட ஆட்சியர்

டாக்டர்.த.பிரபுசங்கர், இ.ஆ.ப., அவர்கள் 16.06.2021 அன்று கரூர் மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள்.