மூடுக

தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டம்

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2005 – சொடுக்குக

வழிகாட்டி கையேடு – (PDF 1.15 MB)

கரூர் மாவட்டம் – தகவல் உரிமை சட்டம்

பல துறைகளில் உள்ள உதவி பொது தகவல் அலுவலர், பொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களின் விவரங்கள்

துறை இணைப்பு
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை விவரம் (PDF 6 KB)
வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை விவரம் (PDF 101 KB)
தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை விவரம் (PDF 50 KB)
மருத்துவம் – மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை விவரம் (PDF 151 KB)
நெடுஞ்சாலைத்துறை விவரம் (PDF 207 KB)
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை விவரம் (PDF 58 KB)
தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை விவரம் (PDF 75 KB)
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் விவரம் (PDF 76 KB)
துறை இணைப்பு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை விவரம் (PDF 121 KB)
வளர்ச்சித்துறை விவரம் (PDF 86 KB)
சிறு சேமிப்பு விவரம் (PDF 57 KB)
நில அளவை விவரம் (PDF 57 KB)
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் விவரம் (PDF 74 KB)
பேரூராட்சி விவரம் (PDF 81 KB)
போக்குவரத்துத்துறை விவரம் (PDF 107 KB)
கருவூலம் விவரம் (PDF 77 KB)