மூடுக

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை

இந்திய மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களை மாவட்ட அளவில் செயல்படுத்துவதில் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை முதன்மையான அலுவலகமாக உள்ளது. வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலும், அதன் முக்கிய நோக்கங்களை கிராமபுற மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதிலும், ஊரக வளர்ச்சி முகமை தொழில்நுட்பத்துடன்கூடிய தனித்தன்மை வாய்ந்த நிறுவனமாக உள்ளது. கிராமங்களின் வறுமை மற்றும் பிற்பட்ட நிலையை நீக்குவதற்கு அதன் கட்டமைப்புகளை பலப்படுத்துவதிலும், பொருளாதார வளங்களை மேம்படுத்துவதிலும் உதவி செய்கிறது. கிராமபுற மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி, வறுமை ஒழிக்கும் நோக்த்துடன் பற்பல திட்டங்களை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை செயல்படுத்துகிறது. பொருளாத வேறுபாடுகளை களைந்து வறுமை கோட்டிற்குகீழ் உள்ள மக்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியே இந்ததிட்டங்களின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது. கரூர் மாவட்டம் 1995ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது.

இதனைத்தொடர்ந்து 1980 ஆம் வருடத்திய தமிழ்நாடு அரசின் சங்கங்கள் சட்டப்படி ஊரக வளர்ச்சி முகமை தொடங்கப்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் தலைமையில் செயல் பட்டு வருகிறது. இதன் முக்கிய கொள்கை முடிவுகளை எடுப்பதிலும், மற்றும் அதன் செயல்பாட்டையும் நிர்வகிக்கவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்கள், வங்கி மேலாளர், ஆகியோர் அடங்கிய ஆட்சிமன்றக்குழு காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கூடி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் கட்டுபடுத்தி மேற்பார்வையிடும் பணியினையும் செய்கிறது. இதன் நிர்வாக செலவீனம் மத்திய, மாநில அரசுகளால், 75:25 என்ற விகிதத்தில் பிரித்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

  • மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் (PDF 292 Kb)
  • பிரதம மந்திரி குடியிருப்புத்திட்டம் (ஊரகம்) (PDF 177 KB)
  • பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் வளர்ச்சித்திட்டம் (PDF 160 KB)
  • சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் (PDF 144 KB)
  • பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டுத்திட்டம் (PDF 241 KB)
  • நபார்டு திட்டம் (PDF 170 KB)
  • தூய்மை பாரத இயக்கம் (ஊரகம்) (PDF 215 KB)

 

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சிகள் துறை – பதினைந்தாவது நிதிக்குழு மான்யம் – நிர்வாக அனுமதி செயல்முறைகள் விபரம் – கிராம ஊராட்சி, வட்டார ஊராட்சி
வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியம் 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
1. கரூர் (PDF 773 Kb) (PDF 442 Kb) (PDF 872 Kb)
2. தாந்தோணி (PDF 637 Kb) (PDF 812 Kb) (PDF 750 Kb) (PDF 457 Kb)
3. அரவக்குறிச்சி (PDF 578 Kb) (PDF 279 Kb) (PDF 257 Kb) (PDF 291 Kb)
4. க.பரமத்தி (PDF 1.2 Mb) (PDF 479 Kb) (PDF 600 Kb)
5. குளித்தலை (PDF 634 Kb) (PDF 625 Kb) (PDF 471 Kb)
6. கிருஷ்ணராயபுரம் (PDF 715 Kb) (PDF 313 Kb) (PDF 841 Kb)
7. கடவூர் (PDF 477 Kb) (PDF 281 Kb) (PDF 363 Kb)
8. தோகைமலை (PDF 877 Kb) (PDF 323 Kb) (PDF 1.1 Mb)

 

கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியம் 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
1. கரூர் (PDF 1.5 MB) (PDF 2.2 MB) (PDF 2.8 MB)
2. தாந்தோணி (PDF 1.1 MB) (PDF 1.5 Mb) (PDF 1.9 MB) (PDF 266 Kb)
3. அரவக்குறிச்சி (PDF 1.0 MB) (PDF 1.4 Mb) (PDF 2.0 MB)
4. க.பரமத்தி (PDF 1.4 MB) (PDF 1.1 Mb) (PDF 1.4 MB)
5. குளித்தலை (PDF 1.3 MB) (PDF 874 Kb) (PDF 2.0 MB)
6. கிருஷ்ணராயபுரம் (PDF 903 Kb) (PDF 1.5 Mb) (PDF 2.0 MB) (PDF 245 Kb)
7. கடவூர் (PDF 972 Kb) (PDF 1.9 Mb) (PDF 2.2 MB)
8. தோகைமலை (PDF 1.2 MB) (PDF 1.8 Mb) (PDF 2.2 MB) (PDF 529 Kb)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சிகள் துறை – மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் – நிர்வாக அனுமதி செயல்முறைகள் விபரம்
ஊராட்சி ஒன்றியம்
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் 2022-2023
1. கரூர் (Part 1 PDF 1.2 MB) (Part 2 PDF 1.3 MB)
2. தாந்தோணி (Part 1 PDF 1.2 MB) (Part 2 PDF 1.0 MB)
3. அரவக்குறிச்சி (Part 1 PDF 595 Kb) (Part 2 PDF 909 Kb)
4. க.பரமத்தி (PDF 964 Kb)
5. குளித்தலை (Part 1 PDF 944 Kb) (Part 2 PDF 1.0 Mb)
6. கிருஷ்ணராயபுரம் (Part 1 PDF 852 Kb) (Part 2 PDF 892 Kb)
7. கடவூர் (Part 1 PDF 1.0 Mb) (Part 2 PDF 1.1 Mb)
8. தோகைமலை (Part 1 PDF 1.0 Mb) (Part 2 PDF 1.0 Mb)

 

AGAMT (PDF 1.8 MB) MPLAD (PDF 1.7 MB) MLALAD (PDF 1.5 MB)
NNT  (PDF 615 Kb) NNT 2022-23 Karur Block (PDF 491 Kb) NNT 2022-23 Karur and Aravakurichi Block  (PDF 540 Kb)
NNT 2022-23 Karur Block  (PDF 492 Kb) NNT 2022-23 K.Paramathi Block  (PDF 503 Kb) NNT 2022-23 K.Paramathi – Kasipalayam Block  (PDF 135 Kb)

தூய்மை பாரத இயக்கம் – நிர்வாக அனுமதி செயல்முறைகள் விபரம்

SBM (G)  (PDF 568 Kb) SBM (G) 2023-2024  (PDF 202 Kb)