மூடுக

தேர்தல் புகைப்பட அடையாள அட்டைக்கு சிறப்பு முகாம் – 09.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/03/2021

13-03-2021 மற்றும் 14.03.2021 ஆகிய தேதிகளில் மின்-தேர்தல் புகைப்பட அடையாள அட்டைக்கு சிறப்பு முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. (PDF 42 KB)